Ukoliko ste zainteresovani za Comtrade IT letnju školu, EDIT17, molimo popunite on-line prijavu i kliknite na dugme “Pošalji”. Obavezna polja obeležena su sa *

Opšte informacije


Obrazovanje


Poznavanje tehnologija
Ostali podaci

Podaci dobijeni iz ove prijave upotrebljavaće se isključivo u kadrovske svrhe, a u vezi sa EDIT – Comtrade IT letnjom školom.
Prosleđivanjem ove prijave potvrđujem da sam saglasan/na da Comtrade upotrebi i objavi podatke samo u te svrhe i dok je to potrebno za izvršavanje samo njihove namene.

Ukoliko želiš, možeš dodatno priložiti i svoj CV
(dozvoljeni format .doc, .docx, and .pdf; maximalna veličina fajla je 8 MB.)